Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
yepyep
23:14
1682 03d6 500
yepyep
23:14
8074 e3cd 500
Reposted fromdusix dusix viaodulekkocurek odulekkocurek
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
yepyep
23:13
2982 163a
Reposted frommartynkowa martynkowa viaxer xer
yepyep
23:13
7886 832f
Reposted fromphilipp philipp viaarrependimento arrependimento
yepyep
23:12
yepyep
23:11
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
yepyep
23:11
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaarrependimento arrependimento
yepyep
23:10
5611 e68c 500
Reposted frommisterpeter misterpeter
yepyep
23:09
9091 fecd 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaanybreath anybreath
yepyep
23:08
6075 1d08
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaaskman askman
yepyep
23:07
4734 ca19 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaaskman askman
yepyep
23:07
8042 7cca 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaaskman askman
yepyep
14:35
yepyep
14:32
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxxxkarmacoma xxxkarmacoma
yepyep
14:31
1399 c408 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaanybreath anybreath
yepyep
14:31
0554 e927
Reposted fromsangivisceres sangivisceres vialeire leire
yepyep
14:30
yepyep
14:29

WELCOME TO NIGHT VALE
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszszsz szszsz
yepyep
14:29

"Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem".

— Pokolenie Ikea
yepyep
19:52
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...