Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
yepyep
23:10
5611 e68c 500
Reposted frommisterpeter misterpeter
yepyep
23:09
9091 fecd 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaanybreath anybreath
yepyep
23:08
6075 1d08
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaaskman askman
yepyep
23:07
4734 ca19 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaaskman askman
yepyep
23:07
8042 7cca 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaaskman askman
yepyep
14:35
yepyep
14:32
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarmacoma karmacoma
yepyep
14:31
1399 c408 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaanybreath anybreath
yepyep
14:31
0554 e927
Reposted fromsangivisceres sangivisceres vialeire leire
yepyep
14:30
yepyep
14:29

WELCOME TO NIGHT VALE
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszszsz szszsz
yepyep
14:29

"Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem".

— Pokolenie Ikea
yepyep
19:52
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viaarrependimento arrependimento
yepyep
19:48
8266 0eae
Reposted fromrol rol viagejowygej gejowygej
yepyep
19:46
2483 18e7
Reposted fromkotowate kotowate viagejowygej gejowygej
yepyep
19:45
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J. A. Redmerski, Na krawędzi nigdy
Reposted frommefir mefir viainsidemylove insidemylove
yepyep
19:45
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal viainsidemylove insidemylove
yepyep
19:44
Jest bowiem kilka odmian ciszy; najlepsza jest ta, która zapada z wyboru człowieka, a nie przeciw niemu.
— Dorota Terakowska - Tam gdzie spadają anioły
Reposted fromkonwalia konwalia viainsidemylove insidemylove
yepyep
19:43
4267 61eb
Reposted fromunr-eal unr-eal viainsidemylove insidemylove
yepyep
19:42
4369 e134 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxer xer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl